Most recent comments
2021 in Books -- a Miscellany
Are, 2 years, 1 month
Moldejazz 2018
Camilla, 4 years, 7 months
Romjulen 2018
Camilla, 5 years, 1 month
Liveblogg nyttårsaften 2017
Tor, 6 years, 1 month
Liveblogg nyttårsaften 2016
Are, 7 years, 1 month
Bekjempelse av skadedyr II
Camilla, 1 month
Kort hår
Tor, 3 years, 1 month
Ravelry
Camilla, 2 years, 8 months
Melody Gardot
Camilla, 4 years, 7 months
Den årlige påske-kommentaren
Tor, 4 years, 10 months
50 book challenge
Camilla, 1 month, 3 weeks
Controls
Register
Archive
+ 2004
+ 2005
+ 2006
+ 2007
+ 2008
+ 2009
+ 2010
+ 2011
+ 2012
+ 2013
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ 2022
+ 2023

Erich von Däniken

Bjørn Inge etterlyste en artikkel denne mannen, og her kommer den altså. Jeg har jo vært inne på temaet før, i artikkelen min om pseudovitenskap, men jeg gikk ikke i detaljer med hensyn til Däniken. Det jeg sa dengang er imidlertid veldig relevant i denne sammenheng også, så det ville spare meg en hel masse arbeid med å gjenta meg selv hvis dere bare kunne gå tilbake og lese gjennom den artikkelen hvis dere ikke allerede har gjort det.

Jeg kom, som jeg nevnte den gangen, over Däniken i den heller skjøre og lettpåvirkelige alder av 12 år (eller så - jeg husker ikke helt). Jeg var kjempefascinert. Däniken skriver nemlig veldig overbevisende, og hvis man ikke stopper for å tenke eller sjekke "faktaene" han strør om seg med, er det lett å la seg forføre. Det er et eller annet ved måten vi tenker på: konspirasjoner og mønstre appellerer til oss, og fargerike historier er mye mer interessant enn tørre fakta.

En av Dänikens fremste teorier, som dere kan se ham fremlegge her, er at romvesener har designet homo sapiens. Intelligente skapninger kunne nemlig ikke ha utviklet seg på egenhånd, og vi har besøk fra det ytre rom å takke for at høykulturer "plutselig" dukket opp "samtidig" på flere steder rundt om i verden.

ET lager sivilisasjon.
Bilde tatt av posixeleni
Ifølge foredraget i linken kom ET hit i et stort romskip, tok opp et eksemplar av cro magnon, gjorde noen små endringer i DNA for å gi oss intelligens (noe cro magnon altså ifølge Däniken ikke hadde) og nysgjerrighet, og puttet hele greia inn i livmoren til en kvinne av samme slag -- med det resultat at evolusjonstreet fortsatte, bare med et lite hopp. Han hevder så at dette er det det er snakk om "int he holy books) med skapelse i paradis. Jepp. Adam og Eva var faktiske personer, skapt i gudenes bilde. Däniken trekker en merkelig slutning her: Han har blitt kritisert for antagelsen om at romvesenene ser ut som oss, er som oss, og han sier at dette slett ikke er en kritikkverdig tilfeldighet, men tvert imot støtter hans teori -- ET gjorde oss nemlig lik dem selv. Dette kolliderer selvfølgelig katastrofalt med antagelsen om at ET tok utgangspunkt i cro magnon.

Trenger jeg forøvrig å nevne nysgjerrige aper?

Den samme ideen presenteres her, hvor han hevder å ha funnet konkrete beskrivelser av romskip i gamle indiske tekster. Han sier at "vi vet selvfølgelig nå at det bare finnes én gud, men våre forfedre var primitive og forsto ikke dette", derav antagelsen om at teknologisk høyt utviklede romvesener ville bli tatt for guder. Det er en "misforståelse" (mytologi kan jo ikke ha noen annen forklaring), og "beviset" for dette er cargo cults. Cargo cults er faktisk et velkjent fenomen, men det er en feilslått å ekstrapolere fra én form for religiøsitet til at alle religioner kommer fra samme kilde.

Han hevder at ET ga oss intelligens, men han later til å ignorere fantasi-delen av den intelligensen: Menneskene, ifølge Däniken, er kun istand til å kopiere, ikke til å forestille seg noe nytt, noe som ikke eksisterer -- vi er ikke istand til å fabulere. Derfor må gamle guder være romvesener.

I do not believe that our ancestors ... that they were stupid. They did not construct large temples and worked on them for generations for imaginary gods! Something was existing and they knew about it and had an idea how it looked like

(det er hans dårlige engelsk, ikke min). Dette sitatet fra mannen som for bare noen minutter siden sa at det finnes én gud: Vi vet nemlig at mennesker har konstruert store og fantastiske byggverk til guder som de aldri har sett. Ta Petersbasilikaen i Roma som et eksempel. Ta Nidarosdomen, om dere vil ha noe dere kan gå og ta på selv. Hele premisset for argumentet hans faller bort.

I forbindelse med dette youtube-klippet, vil jeg også henlede oppmerksomheten på en av idiotene som har kommentert det. Ikke langt fra toppen, har Vence333 sagt følgende vise ord:

u ppl should check " forbiden archeologie " there u can see discoveries that the establishement don t want u to see , like step foot of man near step foot of a dinosaur formed at the same periode of time or that aztec temple were u can see clearly a man in a rocket , or the giant drawings in the desert or chili that u can t see only from space etc ... a lot of stuff they lying about to who the hell know what reason , knowledge shouldn t be policed it should be free

Jah.

Fri kunnskap, så vidt jeg kan forstå ut ifra sitatet, later til å bety at alle skal få lov til å "vite" akkurat det de vil, uansett om det stemmer eller ikke.

Her kan dere se fortsettelsen på Odyssey of the Gods-foredraget og gråte eller le alt etter som hva dere føler for. Det er ikke videre interessant, og det er umulig å se hva han snakker om. Argumentene er som vanlig høyst suspekte (a la "ingen kan forklare dette hinsides enhver tvil, derfor kan det like gjerne være det jeg vil at det skal være).

Og her kan dere se første del av en av hovedgrunnene til å ikke stole på Discovery Channel. La meg gå gjennom denne bit for bit:

1. Den begynner med å hevde at vi har funnet liv på mars. Kanskje. Ikke for bombastisk, men nok til at en uinformert sjel kan ta det som en byggestein til å underbygge Dänikens teorier. "New stars have been found. Stars where liquid water is present". Jeg skal la dere tenke over den på egenhånd til dere ser hva som er merkelig med den.

2. "The old world and the new world are not supposed to have been in contact before the time of Colombus according to orthodox historians."

Leiv Eriksson, mannen som IKKE
hadde kontakt med Amerika før Columbus?
Bilde tatt av placbo
Dette er begynnelsen på en utlegning hvor en mann hevder at det er "extraordinary similarities" mellom Teotihuacan i Mexico og pyramidene på Giza-platået i Egypt. Vel, vi vet tydeligvis mer om historie enn denne mannen (i seg selv et tegn på at han kanskje ikke burde uttale seg for bastant), og likhetene han snakker om nevnes aldri ved navn. De er bare "amazing" osv. Det eneste jeg kan komme på, er at begge steder har pyramider. Saken er imidlertid den at egyptiske pyramider og sør-amerikanske pyramider har forskjellig funksjon og utseende. Den ene er et gravkammer, den andre et tempel. Den ene har det viktige på innsiden, den andre på toppen. At de begge har pyramideform er ikke videre overraskende, da pyramiden er (så vidt jeg vet) den mest stabile formen, slik at hvis du skulle ønske å bygge noe som skulle bli stående lenge er det ikke dumt å lage en pyramide.

3. Våre forfedre, idiotene. Man trengte fysikk, matematikk og lignende for å bygge slike byggverk. Det er imidlertid, ifølge Däniken, ikke mulig at disse vitenskapene hadde utviklet seg på egenhånd. De må plutselig ha blitt gitt til oss av ET. Däniken burde ta et kurs i vitenskapshistorie. Kanskje Newton fikk besøk av romvesener også? Han kan da umulig ha bygd videre på andres teorier. Oooh! Det var selvfølgelig ikke et eple som falt i hodet på ham! Det var en bitteliten rød flyvende tallerken! (Jeg beklager sarkarsmen. Av og til klarer jeg ikke å holde det tilbake.)

4. Teotihuacan er en modell av vårt solsystem! Det finnes én bygning for hver planet! Ingeniørene bak Teotihuacan er tydeligvis bedre informert enn oss -- i disse dager er det jo litt usikkerhet omkring hvor mange planeter vårt solsystem har, og om ikke annet burde det indikere at definisjoner med hensyn til hva som er en planet (og dermed hva som skal inkluderes i en "modell av solsystemet") ikke er selvsagte greier (og at ET derfor ikke nødvendigvis vil bruke samme definisjon som oss). Ifølge dokumentaren er det 9 av dem. Ifølge diskusjonene i dag er det enten 10 eller 8.

Månepyramiden, Teotihuacan. Hvis de bygde den på bakgrunn av hemmelig viten som de hadde fått av romvesener, skulle ikke da månepyramiden ha vært mye, mye mindre enn planet-pyramidene? Det er tross alt bare fra jorden den ser større ut.
Bilde tatt av addicted Eyes
Moroa fortsetter her:

5. Däniken har bestemt at det ikke (slik historiske kilder antyder) var Keops som bygde Keops-pyramiden, men Enoch (fra Enochs bok, Dänikens favorittbok, hvor det snakkes om hvordan englene hadde sex med mennesker og fikk kjempebarn). Han bygde pyramiden for å beskytte gamle tekster fra en stor flom (som gudene/romvesener hadde tipset ham om). Følg nøye med på hvordan merkelige slutninger bygges opp:

a: Däniken tror at det ikke var Keops, men Enoch som bygde pyramiden. Han gjorde det fordi han hadde fått beskjed om å gjøre det av gudene.
b: Var gudene som tipset ham om dette virkelig romvesener?

I andre del tas første del som en selvfølge uten at noen beviser har blitt fremlagt (rent bortsett fra Dänikens magefølelse). Innspunnet i denne argumentasjonen ligger igjen ideen om at våre forfedre ikke var smarte nok eller flinke nok til å bygge stort annet enn stråhytter.

6. En annen rar mann (jeg får aldri med meg hva de heter) snakker om gamle egyptiske tekster som forteller at gudene gjemte noe viktig i Giza (uvisst akkurat hvor) -- vi får imidlertid aldri vite hvilke tekster det er eller hva de sier, noe som gjør det vanskelig å sjekke om det de sier faktisk har noen verdi. Og så går han videre til å trekke enda en merkverdig slutning:

a: En liten robot fulgte det som "was believed to be a merely symbolic shaft" oppover til den møtte veggen.
b: Siden det umulig kan være en symbolsk sjakt (siden vi allerede har avvist at dette er et gravkammer) må steinen være plassert der for å sperre veien til noe.
c: Dette noe må være et hemmelig kammer! Dette beviser jo teorien om at det er Enoch som har bygd pyramiden for å gjemme disse papirene som gudene ba ham gjemme! Romvesener har etterlatt seg beviser, men dumme byråkrater hindrer alt på grunn av sine onde intensjoner.

Her er del tre.

7. Den rare mannen snakker om hvordan han tror ("I believe") at vi ikke er den første sivilisasjonen som har utviklet teknologi som lar oss fly, men at det har vært en slik sivilisasjon tidligere også, og at denne sivilisasjonen forsvant, gikk under, under den siste istid. Han baserer dette på noe jeg antar er de samme tekstene Däniken har lest (merkelig nok nevnes de ikke ved navn), og finner det ikke underlig at man ikke har funnet så mye som en liten flyvinge fra mange tusen år før vår tidsregning.


Klikk på bildet for å få en større versjon.
Pakal som astronaut, ifølge von Däniken.
Det er lett å lese den samme historien inn i bildet,
i alle fall hvis man ikke tenker over at dette er en
kombinasjon av symbolsk billedbruk som man
kan gjenkjenne fra andre steder (hvor de ikke
går sammen på samme måte, og hvor de ikke minner
om romskip).
8. Mayakongen Pakal er en astronaut! Jeg vet ikke om dere husker hva jeg sa om Leonardo da Vincis Nattverden og hvordan det er lett å lese ting inn i bilder. Det jeg ser i et bilde trenger på ingen måte ligge der som avbilderens intensjon. Dette gjelder i enda større grad bilder som ikke er klare avbildninger men stiliserte og kanskje i høyeste grad symbolske (som for eksempel på en grav). Tenk Rorschach.
Her kan dere finne en side dedikert til temaet von Dänikens lesning av Pakals sarkofag.

9. Nazca. Det eneste av disse stedene jeg faktisk har besøkt. Discovery-dokumentaren hevder at det ikke er mulig (eller at man ikke vet hvordan) å lage slike figurer uten å kunne fly og se dem fra høyt oppe i luften. Dette er rett og slett ikke sant. Tenk rutenett. Tenk millimeter-papir. Det krever ikke all verdens fantasi eller teknologi, og flere av figurene kan faktisk sees fra tårn på stedet (det er lettere å forestille seg at Nazca-indianerne, hvis de skulle føle trangen til å se figurene, kunne bygge tårn av trær (for eksempel) enn at romvesener skulle ta de med opp i tallerkenene for å se på dem. Det er fjell i nærheten, forresten.

10. Linjene kan lett forklares religiøst, sosialt eller kulturelt. Det faktum at ingen av dem kan fremholdes som det endelige svaret betyr ikke at vi har behov for enda en teori, og en teori av det mindre troverdige slaget. Det at ikke alle er enige om en ting betyr ikke at man ikke har mulige forklaringer som ikke involverer romvesener. Occam.

11. Den rare mannen kommer igjen med suspekte slutninger. Jeg tror det er jobben hans.

a: Det er "a good deal of evidence" som sier at Nazca-figurene er stjernekart. Vel, joda, det kan godt hende. Jeg har ingenting imot den teorien.
b: Edderkopp-figuren er Orion! Javel, kanskje det

Klikk for større versjon.
Hvilke figurer kan DU finne her?
Bilde tatt av JMZawodny
c: "This is very intriguing because the three great pyramids of Egypt we now know are a representation of the three stars of Orion's belt".

Jeg vet ikke hva jeg skal si. La meg tømme litt salt på: A Beautiful mind kan komme godt med her. Husker dere scenen der Nash viser at han kan finne akkurat den formen han vil i stjernene? Faktum er at det er så mange stjerner der oppe at hvis man trekker linjer akkurat som man vil mellom dem er det nesten umulig å ikke finne den formen man er ute etter. Desto enklere når det gjelder pyramidene vs Orions belte: Det er bare tre stjerner! Et stjernetegn er i tillegg en fullstendig arbitrær figur -- den er et resultat av nettopp menneskers evne til å finne figurer i stjernevrimmelen. Det er ikke noe merkverdig med noe av dette og det er slett ingen astonishing coincidence!

Her er del 4.

12. Astronauten i Nazca. Den kan like lett sees som et menneske. Det er ingen grunn til å anta at det skal være et romvesen. Det er ingenting som antyder det i funnene.

13. Et grottesystem i Anatolia må være gamle bomberom! Skal vi lese katakombene i Paris på samme måte? Däniken avviser i en håndvending at man kunne ha noen annen grunn til å bygge underjordiske byer (eller grottesystemer) enn at man ønsket å unnslippe en fiende med evnen til å fly. Dette er selvsagt bare tull, noe det faktum at grottene har blitt brukt om og om igjen av forskjellige folkegrupper tyder på. Et eksempel er kristne som ønsket å gjemme seg for forfølgelse.

14. Däniken benytter så en heller suspekt dateringsmetode for å få steinmønstre i Carnac laget før mennesker i Europa gikk over fra å være jegere til å bli bofaste bønder. Igjen er vi inne på hvor dumme og inkompetente forfedrene våre må ha vært -- derfor trengte de hjelp fra romvesener. Sannheten er at dersom man holder seg til vanlig historie og vitenskap er det lett å forklare dette med litt hardt arbeid og en dose stahet. Forskning viser at religiøse mennesker gjerne gjør slikt. Det er sant som de sier at det ikke finnes én enstemmig teori om hva meningen med steinene var, men det er ikke det samme som å si at det ikke finnes gode teorier -- bedre teorier enn besøk fra verdensrommet. Enklere teorier. Occam.

15. Jeg håper dere nyter ekstrapoleringen fra steinene på bakken til de geometriske figurene på slutten av denne delen, og på begynnelsen av den neste.

Jeg vet ikke hvor han får trekantene fra, jeg. Kanskje han har innhalert rare stoffer?
Kanskje romvesenene fortalte ham om dem?
16. Antarktis er Atlantis! Jeg må innrømme at dette vet jeg ingenting om. Jeg har aldri hørt om kartet og jeg vet ikke om det stemmer overens med det faktiske kontinentet i det hele tatt, så jeg skal ikke uttale meg bastant. Men jeg må si at utifra hvor sikre de har vært på alt det feilaktige mølet de har kommet med tidligere har jeg ikke videre tro på dem. Kilden er ikke pålitelig.

Jeg har imildertid forsket litt på saken (googlet er kanskje ordet), og det de snakker om er et kart laget av en viss oronteus finnaeus (i forskjellige skrivemåter), og her har dere en artikkel av en eller annen som virker som om de har tenkt mer gjennom saken.

Én ting er i alle fall sikkert: Når de snakker om "ancient maps", mener de kart fra 1500-tallet eller deromkring, og de snakker om hvordan det viser antarktisk slik det så ut for 100 000 år siden. Jeg aner ikke hvordan de ser for seg at slik viten skal ha blitt værende i famlien (eller noe slikt) i så lang tid, eller om de mener at ET dukket opp på dørstokken til en kartmaker i Frankrike i renessansen...

Dersom dere leser dette på et universitet, eller hvis dere har vpn eller kan logge inn på jstor på andre måter, kan dere her lese en mer vitenksapelig behandling av teorien.

Finnaeus-kartet til venstre. Øverst til høyre et moderne kart av Australia, og nederst til høyre et kart av Antarktis under isen.

17. Djed pillar.

Egyptisk tegning med djed øverst til høyre.
Kanskje det hun har i hånden er en telefon?
Og hun driver og slår nummeret til en veninne?
Det må være det!
Bilde tatt av CESRAS
"It has been suggested that it could be a symbol of fertility, or maybe a symbol of eternity, but also a symbol of power. What power? Do they maybe mean electricity?"

Jeg lo litt av dette. Deretter viste jeg det til Tor, som også lo litt. Jeg slutter derav il at det er latterlig. Hvorfor lo jeg? Vel, jeg mener å huske at Freud nevnte noe om at ordspill kan ha den effekten. Det Däniken gjør her, er å ta utgangspunkt i en side ved ordet "power" - makt - for så å bruke det videre i en annen betydning - kraft/elektrisitet.

Dersom det var en gammelegyptisk tekst som foreslo, med et ord som har den samme tvetydigheten som det engelske ordet, at djed-søylen var et symbol på "power", ville spørsmålet være relevant. Saken er imidlertid at Däniken baserer seg på analyser gjort av egyptologer, og de egyptologene har ikke brukt ordet "power" i den betydningen han antyder. Mannen er enten dum eller usigelig sleip.

18. "Batteriet" har jeg diskutert tidligere, i artikkelen om pseudovitenskap. Han "glemmer" å fortelle at det ble funnet uten noen av tingene man trenger for å gjøre det til et batteri, inkludert metallet. Jeg avviser selvfølgelig ikke muligheten av at de kunne ha hatt slike batterier, eller at de kan ha brukt dem til å gi troende støt. Lyspærer har jeg mindre tro på (blant annet fordi det ikke er funnet noe som kan indikere at de fantes). Dette er igjen et eksempel på at mannen leser akkurat det han vil inn i bilder.

Og siste del av makkverket kan dere finne her.

19. Mayaene var fascinerte av astronomi. Det er ikke tvil om det. Men hvorfor skal det på død og liv være slik at de må ha fått hjelp av "noen som forstår astronomi bedre enn de gjorde"? Har romvesener gitt oss instruksjoner om hvordan vi skal bygge hubble? Nei, det er laget som en følge av vitenskapelig utvikling. Det er ikke utrolig eller usannsynlig at Maya-sivilisasjonen, eller andre sivilisasjoner for den saks skyld, skulle utvikle ekspertise i astronomi: Man trenger ikke ET-besøk for å forstå at stjernene fascinerte folk som så dem -- husk at på dette punktet var stjernene tydeligere, ikke dempet av lysforurensning fra moderne byer -- og mayaene hadde et tilstrekkelig utviklet samfunn til å tillate at en religiøs klasse kunne holdes med mat og klær uten å måtte jobbe med å lage mat og klær: De hadde tid til overs til å studere verden omkring seg. En av de tingene man kan studere, og som kan kombineres godt med religion, er bevegelsen til stjerner og hvordan de har mønstre som gjentar seg. Fikk Tycho Brahe besøk av romvesener? Han kan da umulig ha klart å observere stjernene på egenhånd!

20. Utdannede mennesker i vesten trodde faktisk heller ikke at jorden var flat. Det er en myte. Gudene (og da mener jeg ikke romvesener) vet hva bøndene i Maya-befolkningen trodde. Jeg tviler på at det var de som utviklet kalenderen.

21. De gjør et stort nummer ut av hvordan man ikke kan datere steinmonumenter og at man derfor ikke kan vite når de ble laget. Den rare mannen avviser deretter arkeologi som vitenskap i en håndvending ved å antyde at man blindt har fulgt en mann som aldri besøkte stedet. Det faller ham ikke inn å spørre hvorvidt man holder seg til Uhles estimater fordi det passer med hva man ellers observerer. Det er noe med denne typen konspirasjonsteorier som virkelig plager meg.

Når "the scientific community" avviser teoriene deres kan det umulig skyldes at de ikke, slik de hevder, har "bevist" noe som helst. Det må være en konspirasjon av vitenskapsmenn som (uvisst av hvilken grunn) ikke vil at Sannheten skal komme frem!

Jeg mistenker at når arkeologer mer eller mindre holder seg til dateringen gjort av Uhle, er det fordi man kanskje ikke kan datere steiner, men man kan datere bosetninger, spor etter menneskelig aktivitet, og man kan følge en sivilisasjons utvikling på bakgrunn av disse. Her kan dere forresten lese en noe mer plausibel beskrivelse av hvordan (og når) kulturen utviklet seg ved Tihuanaco.

En av de tingene som gjør meg oppbragt er at disse konspirasjonsteoretikerne undergraver inntrykket av hvor imponerende disse byggverkene faktisk er. Det de sier er at det ikke er imponerende nok at de ble bygd av mennesker uten hjul-teknologi, av en av de første sivilisasjonene i området, høyt oppe i fjellene, 1000 år før inkaene. De må være fra 12 000 år siden for at det skal bli imponerende nok! De må ha blitt bygd av romvesener! For mennesker er svake og dumme og klarer ikke slikt. (Den noe vanligere dateringen plasserer byggingen av Tihuanaco omtrent samtidig med romerrikets fall - Europeerne kunne altså gjøre både det ene og det andre på den tiden, men ingen andre!)

22. Byggeteknikken er et kapittel for seg. Den naturlige forklaringen på den er selvfølgelig
a: Dette er et jordskjelvområde -- hvis man bare setter firkantede steiner oppå hverandre, vil de forskyves i et jordskjelv. Derav motivasjonen for mer komplisert bygging.
b: Billig arbeidskraft. Her kan dere for eksempel finne en konkret teori om hvordan Inkaene gjorde det, som ikke har behov for romvesener.

Inka-mur. Bilde tatt av CmdrGravy


Hvis det var romvesener som fortalte hvordan Tihuanaco skulle bygges, burde det ikke da være hakket mer avansert? Antimaterie eller magiske krystaller-avansert, mener jeg.

23. Dersom gamle sivilisasjoner hadde støtt på romvesener med fantastisk teknologi er det en god mulighet for at de ville kalt dem guder. Det betyr imidlertid ikke at det motsatte er tilfelle. En hund er et dyr med fire ben, men alle firbente dyr er ikke hunder. Det er en feilslutning.

Jeg er ikke ferdig ennå. Her er en noe kortere variant -- hurtigversjonen, kan vi kanskje si. Den antyder at menneskene gikk rett fra å bo i huler og klubbe hverandre over hodet med treklubber, til å bygge Keops-pyramiden. Dette stemmer ikke. Man kan følge utviklingshistorien til pyramidene fra små gravhauger og fremover. Det er ikke noe mysterium der. Jeg regner med at dere skjønner at det er bare tull når de snakker om Mars-Egypt-saken. Jeg skal ikke fornærme dere ved å forklare det.

Noe som forvirrer meg i forbindelse med Bagdad-batteriet, er forøvrig ideen om at de som hadde slik fantastisk teknologi, med romskip og gode greier, at de skulle måtte lage primitive batterier av leire.

Hvis dere vil ha en annen gjennomgang, denne gangen av boken Chariots of the Gods, som disse klippene er basert på (jeg har den ikke, og jeg har ikke giddet å skaffe den, særlig med tanke på at det var så mye å ta tak i bare i Discovery-dokumentaren), kan dere finne en utmerket sådan her. Den er skrevet av en mann ved navn Robert Sheaffer, og han tar for seg tåpelige regnefeil og matematisk/fysisk underlige påstander i bøkene, med andre ord ting jeg ikke vet noe særlig om. Dere må gjerne gå ham etter i sømmene.

Det finnes angivelig også en bok av Ronald Story, skrevet i 1976 (kort tid etter Dänikens bok, altså), som heter The Space Gods Revealed og tar for seg Dänikens påstander én etter én. Hvis noen lurer på hva jeg ønsker meg til jul, er ikke det et dumt valg.

Problemet med Däniken er at selv når det blir bevist at det han sier ikke stemmer, eller han baserer seg på informasjon som er feil, fjerner han ikke den informasjonen fra bøkene sine. Det gjør at man som utrenet ikke har noen mulighet til å avgjøre om argumentene hans gir mening eller ikke: Hele byggverket kan hvile på feilinformasjon.

Han bygger for eksempel opp en stor teori om hvordan Paktens ark kan ha vært en readiosender. Jeg har som nevnt ikke boken her, men jeg fant et sitat fra den på denne siden:

In Exodus 15:10, Moses relates the exact instructions which "God" gave for building the Ark of the Covenant. The directions are given to the very inch, how and where staves and rings are to be fitted, and from what alloy the metals are to be made. The instructions were meant to ensure that everything was carried out exactly as "God" wanted it. He warned Moses several times not to make any mistakes. . . . Undoubtedly the Ark was electrically charged! If we reconstruct it today according to the instructions handed down by Moses, an electric conductor of several hundred volts is produced. The border and golden crown would have served to charge the condenser which was formed by the gold plates and a positive and negative conductor. If, in addition, one of the two cherubim on the mercy seat acted as a magnet, the loudspeaker--perhaps even a kind of set for communication between Moses and the spaceship--was perfect. The details of the construction of the Ark of the Covenant can be read in the Bible in their entirety. Without actually consulting Exodus, I seem to remember that the Ark was often surrounded by flashing sparks and that Moses made use of this "transmitter" whenever he needed help and advice. (Chariots of the Gods? pp. 57-58)

Paktens ark, illustrert etter beskrivelse. Ser det ut som en radio?
Bilde tatt av MykReeve
Jeg trenger vel ikke fortelle dere at man bør være forsiktig med å tro på noen som baserer en hel teori på "jeg mener å huske at...", eller "jeg gidder ikke å slå det opp, men jeg tror...". I alle fall når det viser seg at det de "mener å huske" ikke stemmer i det hele tatt. En bedre, og mye mer informert, kilde kan dere finne her. Eller her hvis dere foretrekker bilder.

Det er velkjent at dersom man skal nærme seg sannheten om noe, bør man forholde seg til alle kjennsgjerninger. Man kan ikke bare ta dem som passer inn i teorien man allerede har laget, for så å forkaste alle andre. All vitenskapelig metode går inn for å forklare hvorfor ting er som de er, ikke å finne på nye ting som dersom de eksisterte ville kunne forklare noe som kunne ha skjedd, men som vi ikke har noen indikasjoner på. Gir det mening?

Jeg kan ikke sette meg ned og tenke at hvis det nå går en mann forbi utenfor vinduet mitt, er han sikkert en hemmlig agent, noe som betyr at CIA spionerer på meg. Hvorpå jeg får panikk fordi jeg ikke har lyst til å havne i Guantanamo. Men det er akkurat den typen slutninger von Däniken trekker. Han finner på fantastiske historier for å "forklare" ting som ikke trenger forklaring.

Det har vært antydet at han ikke bare holder seg til å lese for mye inn i ting, men at han faktisk har produsert "beviser" selv. Jeg klarer ikke å finne Nova-episoden det henvises til her, så jeg har ikke fått sjansen til å sjekke det, men dere kan jo leke med det selv.

Dette er den siste linken jeg skal gi dere i denne sammenheng. Det er en meget god behandling av Dänikens ideer og den forklarer hvilke feilslutninger den gjør bruk av.

La meg imidlertid minne dere på hva jeg sa i pseudovitenskap-artikkelen for en tid tilbake. Jeg påpekte av Holocaust-fornektere også er pseudohistorikere. Det kan virke ekstremt å knytte Däniken til dette. Han virker merkelig, men uskyldig. Sannheten er imidlertid den at alle teoriene hans baserer seg på at andre folkeslag ikke kunne ha klart det vi i Europa har klart. De måtte ha hjelp fra romvesener. De kunne ikke ha utviklet vitenskap eller teknologi. Det ligger et premiss der som er uheldig etnosentrisk og ikke ubeslektet med andre uheldige ideer.

Forstå meg rett. Jeg likte Stargate. Denne typen fantasering er morsomt og underholdende. Men det er ikke sant.

Comments

Torgar,  08.10.07 18:03

HA, hvis det ikke er sant, så hadde ikke folk nektet for det. Så det så.

Camilla,  08.10.07 18:13

Interessant nok later det til å være et av hovedargumentene deres: NASA sa det ikke stemmer, så da det jo være sant!

Kjellove,  08.10.07 23:28

Joda, det er bra at folk skriver. Jeg skulle bare så inderlig ønske at de kunne skrive noe av kvalitet.

B,  09.10.07 01:28

Takk takk. Jeg fant denne artikkelen enormt underholdene Camilla. Faktisk så lo jeg så tårene trillet et par ganger av Dänicanske påstander. Dette var som å oppleve bøkene en gang til. Latterlig interessanne, men på en fabelaktig skandaløs måte.
Det var også alltid ganske tilfredsstillende å låne bøker på biblioteket under sjangeren pseudovitenskap. For å forsvare Eric litt, så uansett hvor skandaløse påstandene hans er er jeg glad det var han som påstod det. Mest fordi hans forfatterstil gjør det trippelt så morsomt å lese og knise av enn om det hadde vært en hvilken som helst annen forfatters verk. Eventuelt herk.

Tor,  09.10.07 11:54

Undoubtedly the Ark was electrically charged! If we reconstruct it today according to the instructions handed down by Moses, an electric conductor of several hundred volts is produced. The border and golden crown would have served to charge the condenser which was formed by the gold plates and a positive and negative conductor. If, in addition, one of the two cherubim on the mercy seat acted as a magnet, the loudspeaker--perhaps even a kind of set for communication between Moses and the spaceship--was perfect.

Mannen må jo være fullstendig gal!

Jørgen,  09.10.07 12:48

Folk sier jo til stadighet ting som: Mennesker trenger å tro på ting. og Vi trenger forklaringer. Så dette med Dänicken er vel bare en ny trosretning, på en måte. Jeg skjønner ikke hva som er så usannsynlig med at mennesker har vært svært kunnskapsrike, også før den industrielle revolusjon. Jeg liker å tror at folk har visst mye lenge. Litt på samme måte som at det alltid vil finnes "dumme" folk. Han der Dänicken, altså. For en skrue.

B,  09.10.07 13:06

Poenget her er vel ikke at vi påstår at all teknologi er postindustriell, men at Eric begår voldtekt av all vitenskapelig metode.
Det hele er jo bare begrunnet med at han er i stand til å påstå det, dermed må det være sant eller i det minste plausibelt.
Han er jo direkte KRÆISY og for det digger vi han. Omtrent som i Simpsons-episoden med Clown College, hvor Krusty blir innhentet av mafiaen som lar han gå. -just because you crack us so consistently. Vel, om trent sånn.

B,  09.10.07 14:41

Apropos pseudovitenskap. Husker dere http://www.timecube.com/ Den er faktisk oppdattert og twice as crazy.

Skybert,  09.10.07 17:45

Jævlig feit fyr, da.

Are,  09.10.07 22:50

Fabelaktig artikkel, Camilla!

Jeg koste meg også ganske hardt med disse bøkene når jeg var i tenåra. Dypt fascinert, var jeg. Rart det gikk såpass bra med meg som det har gjort. Antakelig utgjorde Time/Life-serien om andre verdenskrig en såpass god motvekt at det ble balanse mellom fakta og fiksjon.

Kjellove,  10.10.07 01:38

Var bøkene like formende som En gal, gal verden?

Anders K.,  10.10.07 11:31

Ah, jeg har fortsatt to dusin En gal, gal verden liggende ett eller annet sted. Etter min mening fremdeles Norges beste publikasjon gjennom tidene.

Camilla T.,  19.10.07 22:40

Elvis døde ikke, han dro bare hjem.....